VALGTILFORORDNET

24. marts 2022

Furesø Venstre indstiller valgtilforordnede til valg.

Ofte er det medlemmer af partier som bliver udpeget som valgtilforordnede. Men partierne kan også udpege ikke-medlemmer. 

Furesø Venstre indstiller også ikke-medlemmer som valgtilforordnede. Kender du et medlem af Furesø Venstre, så bed vedkomne om at indstille dig eller kontakt os på nedenstående mail. 

Tøv ikke - skriv til os, hvis du vil hjælpe til vedvalghandlinger: 

venstre.furesoe@gmail.com 

Hvis du har nogle spørgsmål eller bekymringer om, hvordan det er at være valgtilforordnet så ring endelig til Ditte Larsen 26 18 78 81. 

Hvordan ser din dag ud som valgtilordnede: 

Du modtager et brev i din e-boks med information om mødetid. Som regel er det mellem kl. 8:00-9:00

Dagen afveksles mellem pauser og "arbejde i valgstedet". 
- Du kommer til at hjælpe med at dele valgsedler ud, stå ved gardinerne og ved valgboksene
- Du arbejder cirka en time adgangen, hvorefter der er pauser med god forplejning med mad og drikke
- Vi spiser som regel frokost på Big Due i Farum (der er altid én som har en plads ekstra i en bil)
- Valgstedet lukker kl. 20:00
- Herefter er der optælling, som nok er færdig kl. 22:00 (hvis du ikke kan deltage hele dagen, skriver du det blot i e-mailen til foreningen - vi
giver informationen videre til kommunen).

Afhængig af antallet af timer som valgtilordnet, modtager du et mindre diæt fra kommunen (som er skattepligtigt). 

Kort fortalt: 

I Furesø Kommune er valgstyrerne udpeget af Furesø Byråd. De valgtilforordnede på valgstederne, bliver udpeget af de politiske partier i kommunen. Et antal medarbejdere fra kommunens administration bistår valgstyrerne og de tilforordnede i løbet af dagen og ved optælling og fintælling.