Farum Midtpunkt flyver

Det sker, at bebyggelsen Farum Midtpunkt sammenlignes med "den grimme ælling", som i virkeligheden forvandles til en smuk svane.

Lidt af det eventyr blev åbenbaret for deltagerne på Venstres bydelsvandring tværs gennem Farum Midtpunkt torsdag. 

Fritids- og ungdomsklubben Regnbuen var først til at folde sig ud, hvor en meget engageret leder, Karin Larsen, fortalte om de kreative værksteder, rum til fred, omsorg og fordybelse. Og til til hestene. Herefter gik bydelsvandringen zik-zak tværs gennem bebyggelsen  anført af omviserne Hans og Berit.  De nye pcb-fri lejligheder i Birkhøjterrasserne blev vist frem. Det blev herefter til en hektisk vandring på kryds og tværs over klatrevægge, nye stiforløb og fodboldbaner for at ende ved en dialog-debat i Servicecentralen.

Under dialogen blev  Venstres forslag om flere elevatorer i Farum Midtpunkt fremlagt. Men der udspandt sig også en selvstændig  debat om hashandel i bebyggelsen. Problemet blev af flere deltagere set som en manglende integration i det danske samfund og et resultat af  for slappe krav om at yde på det danske arbejdsmarked. 

- Vi har indenfor det seneste halve år gennemført byvandringer i de fleste bydele af Furesø. Byvandringen i Farum Midtpunkt  var nok den, som var den mest positive, og ihvertfald den der gav anledning til flest klapsalver, siger Flemming Oppfeldt, Furesø Venstre.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Flere senior boliger og en værdig ældrepleje

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

  

Vi skal bevare de nære samfund

I Furesø har vi en mange mindre institutioner tæt på hvor børnene bor. Det giver en overskuelighed og nærhed forbørnene og deres forældre. 


DET VIL VENSTRE BEVARE


GRUPPEFORMAND - BORGMESTERKANDIDAT

BORGMESTERKANDIDAT FOR FURESØ KOMMUNE

Mine mærkesager:

- Bevar lokalsamfundene
- Styrk foreningslivet
- Istandsæt skoler og daginstitutioner
- Byg flere senioregnede boliger

Kontakt mig:
Tlf: 23 49 96 52
E-Mail: gustav.juul@keyocus.com

Mød Gustav Juul på Facebook

GUSTAV JUUL PÅ ARBEJDE I UGANDA

Borgerne vil have flere butikker

Stemningen var god da Venstre lørdag 23/9 var på gå-gaden i Værløse for at få en dialog med vælgerne om butikker, vækst og jobskabelse. Venstre vil gerne skaffe mere udvikling indenfor handels-livet i Furesø.
En stor del af borgerne tager allerede i dag udenbys, når de skal handle udvalgsvarer, tøj, elektronik osv.
Der er virkeligt mange arbejdspladser som går vores kom-mune forbi på dette område, siger Flemming Oppfeldt som sammen med  byrådsmedlem Jakob Karter fik medhold af mange borgere, der gerne ville diskutere, hvordan der kommer mere liv i Værløse Bymidte.


GUSTAV JUUL

Gruppeformand/borgmesterkandidat KV 2017


Jakob Karter
Venstre vil gerne debattere med borgerne om sikker trafik i Kirke Værløse.

Mødet finder sted onsdag den 19. april kl. 18.30 på den Gl. Skole, smedegade 5, der er gratis adgang.

Venstre siger i sit oplæg til mødet, at målet er, at skabe en sikker trafik på vejene.

Blandt de mest aktuelle sager nævner Venstre, at man vil høre borgerne om hvordan det nye lokalplan Laanshøj kommer til at påvirke trafikken.

Her har der blandt borgerne været bekymringer for de trygge rammer for en sikker skolevej til Søndersøskolen.

I forbindelse med vedtagelse af den nye lokalplan for Laanshøj, er der samtidig indgået aftale om en række trafikændringer på Bundsvej/Kirke Værløsevej/Kollekollevej med henblik på at forbedre fremkommeligheden.

Vi indbyder borgerne til dette åbne møde, fordi vi gerne vil fastholde dialogen med borgerne og vi ønsker at høre borgerne forslag til en bedre trafikafvikling, siger Jakob Karter, som er tovholder for mødet og medlem af Venstres byrådsgruppe.


flickr flickr - 17. august 2018

 • Venstres sommergruppemøde 2018
  Venstres sommergruppemøde 2018
 • Venstres sommergruppemøde 2018
  Venstres sommergruppemøde 2018
 • Venstres sommergruppemøde 2018
  Venstres sommergruppemøde 2018
 • Venstres sommergruppemøde 2018
  Venstres sommergruppemøde 2018
 • Venstres sommergruppemøde 2018
  Venstres sommergruppemøde 2018

flickr flickr - 18. juli 2018

 • NATO-topmøde 2018
  NATO-topmøde 2018
 • NATO-topmøde 2018
  NATO-topmøde 2018
 • NATO-topmøde 2018
  NATO-topmøde 2018

flickr flickr - 28. juni 2018

 • Topmøde om demokrati
  Topmøde om demokrati
 • Topmøde om demokrati
  Topmøde om demokrati
 • Topmøde om demokrati
  Topmøde om demokrati

Blev medlem

2. januar 2018

BLIV MEDLEM AF VENSTRE - SAMMEN KAN VI GØRE DANMARK BLÅ.

Du sender en mail til Furesø Venstres formand Paul Thomsen, indeholdende oplysninger om følgende:

navn - adresse - telefonnr.…

LÆS MERE