VELKOMMEN TIL Furesø venstre

Her kan du følge med i vores mange spændende arrangementer samt finde informationer om bestyrelse og Venstres politikere. Desuden kan du naturligvis læse om vores politik og visioner for Furesø.

Nedenfor kan I se løbende se vores aktiviteter:


Løhde genvalgt som V-folketingskandidat fra sygehussengen

Opstillingsmødet til folketingskandidat for Venstre i Egedal kredsen blev alt andet end et normalt møde. Dels på grund af de mange corona-restriktioner. Og dels fordi kredsens mangeårige folketingskandidat Sophie Løhde ikke selv kunne deltage, da hun lå på sygehuset.

Venstre i Egedal-kredsen afholdt mandag aften opstillingsmøde på Ganløse Kro, hvor Sophie Løhde uden modkandidater blev genvalgt som kredsens lokale folketingskandidat.

Opstillingsmødet, der foregik på Ganløse Kro, var dog alt andet end et normalt opstillingsmøde. 

Dels var arrangementet underlagt Corona-restriktioner. Og så var folketingskandidaten Sophie Løhde – noget atypisk - heller ikke selv at finde til opstillingsmødet, fordi hun samme dag blev opereret på sygehuset for en stor diskusprolaps efter hun en uge forinden var blevet indlagt akut.

På trods operationen var det en meget glad Sophie Løhde, der takkede for opstillingen fra sygehussengen. Det foregik rent praktisk ved at hendes folketingskollega, Tommy Ahlers, der senere på aftenen holdt oplæg om Venstres ambitiøse klimapolitik, læste en hilsen op fra Løhde:

-       ”Det er en ære igen at få lov til at repræsentere Danmarks bedste kreds, beliggende i Danmarks bedste storkreds. Det er jeg både meget glad, stolt og ydmyg over”.

Undervejs kom Sophie Løhde også ind på vigtige lokale sager:

-       ”Mit hjerte banker for lokalområdet, og selvom jeg til daglig skal repræsentere hele Danmark som Venstres politiske ordfører, så vil jeg ufortrødent blive ved med at kæmpe for de vigtige lokale sager. Og her kan man ikke komme udenom færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen og Hillerødmotorvejen.

Hvis ikke der var kommet en ny regering, så var vi i gang med både finansiering og en konkret infrastrukturplan. Den valgte S-regeringen desværre at rive i stykker uden at have et alternativ. Men vi vil kæmpe videre indtil projekterne igen er kommet med”, udtalte Løhde.

Undervejs blev der også plads til en humoristisk bemærkning til den uheldige situation med pludselig opstået sygdom og hospitalsindlæggelse. For netop Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen var også fornyelig selv blevet opereret for diskusprolaps:

-       ”Ja, man kan vel næsten kalde det for “ufrivillig loyalitet” med Venstres formand. For pludselig stod jeg desværre også med en stor og smertefuld diskusprolaps”.

Kredsbestyrelsesformand Anni Wiese Høgholm var også meget glad for, at Sophie Løhde blev genvalgt som kredsens kandidat til Folketinget

-       For kredsen er det helt afgørende, at vi har en stærk, lokal kandidat med gennemslagskraft, der kæmper hårdt for vores lokalområde på Christiansborg. Det ved vi, at Sophie Løhde gør. Og derfor er jeg naturligvis glad for, at vores samarbejde fortsætter.
Sophie Løhde har siden 2007 været opstillet for Venstre i Egedal-kredsen, og siden 2007 været valgt til Folketinget i Nordsjællands Storkreds med høje personlige stemmetal. Sophie Løhde har i sin tid som folketingsmedlem bl.a. været sundheds- og ældreminister samt innovationsminister. I dag er hun i front i sit parti som Venstres politiske ordfører på Christiansborg.

Efter selve opstillingsmødet gav Venstres klimaordfører Tommy Ahlers en status på det politiske område, hvor fokus især var på de højaktuelle klimapolitiske forhandlinger. Det var også Tommy Ahlers, der måtte læse takketalen op på vegne Sophie Løhde i hendes fravær.


OPSTILLINGSMØDE - FOLKETINGSKANDIDAT 
Mandag den 19. oktober 2020 kl. 19.15

Der indkaldes til opstillingsmøde for valg af folketingskandidat for Venstre i Egedal-kredsen. Opstillingsmødet afholdes på Ganløse Kro, Bygaden 30, 3660 Stenløse. Mandag den 19. oktober 2020 kl. 19.15. 

Inden opstillingsmødet er der mulighed for at tilmelde sig spisning for egen regning. Spisning kl. 18:00 For interesserede byder Ganløse Kro på Stegt Flæsk med tilbehør til en pris af 149 kr. pr. person.

Da kroen holder åbent udelukkende for os, er det nødvendigt at tilmelde sig spisning senest mandag den 12. oktober 2020. 

Det vil ikke være muligt at møde op til spisning uden forudgående tilmelding. Tilmelding er bindende fra og med 12. oktober 2020. Tilmelding sker pr. mail til: annihogholm@gmail.com eller på telefon 2073 8670.


Furesø Venstres medlemsarrangement om Furesøs skoler tirsdag d. 15.09.2020, kl. 19:30.

Mødet afholdes på rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse.

Byrådsmedlem Jesper Larsen svarer på spørgsmål om skoler. ffo, unge i furesø Og mange andre emner.

Vi glæder os til at se jer allesammen 


Opstillingsmøde for spidskandidat

Kære Venstremedlemmer

HUSK!

Dagsordenen for opstillingsmødet  for spidskandidat d. 25.08.2020, kl. 19:30

på Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse bliver:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Præsentation af spidskandidater

                      Undertegnede formand indstiller Gustav juul som spidskandidat.

4. Valg af spidskandidat.

5. Eventuelt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvis der bliver tid til overs kan der stilles spørgsmål til de fremmødte byrødder.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paul Thomsen

Formand for Furesø Venstre


Overtrædelse af Furesø Byråds Styrelsesvedtægt

Kære medlemmer:

Venstres Byrådsgruppe har indsendt nedenstående klage over Byrådets afgørelse om at afvise at lade sagen om FM byggeregnskaberne mv. behandle som normalt i UBB

Til rette afdeling

Venstres Byrådsgruppe i Furesø Byråd skal hermed klage over Byrådets beslutning i går aftes ved behandling af dagsorden punkt 6 om godkendelse af Byggeregnskaber for Farum Midtpunkt samt kommunal garantistillelse for optagne lån i den forbindelse.

Venstre gjorde opmærksom på, at sagen ikke havde været behandlet i Udvalg for Byudvikling og Bolig. I henhold til Furesø Byråds styrelsesvedtægt, så varetager dette udvalg netop myndighedsopgaver indenfor almen boliglovgivning. I overensstemmelse med Styrelsesvedtægten, så er alle ansøgninger om Skema A, B og C hidtil blevet behandlet i dette fagudvalg, hvorefter sagerne med indstilling er gået videre til behandling i ØU og derefter Byrådet.

Denne procedure tilsidesatte borgmesteren og et Byrådsflertal den 25. marts 2020 i en meget stor og kompleks byggesag til en samlet værdi på 836 mio. eller 46 mio. mere end det godkendte max. budget.

Furesø Byråds Styrelsesvedtægt er vedtaget ved 2 Byrådsmøder henholdsvis den 5. og 12. december 2017. Det fremgår tydeligt af sagsfremstillingen, at ændringer til Styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger  i Byrådet med minimum 6 dage imellem møderne.

Styrelsesvedtægten er ikke siden blevet ændret. Alligevel afviste borgmesteren at lade sagen behandle i det udvalg, som har ansvaret for dette fagområde.

Vi vedlægger referat af dagsordenspunkt 1. og 6, hvor Venstre og Dansk Folkeparti kom i mindretal.

Som det fremgår blev vort forslag om at tilbagesende sagen til UBB afvist af alle medlemmer fra Socialdemokratiet og Enhedslisten.

De Konservative, Radikale Venstre og Liberalt Alliance undlod at stemme.

 Vi vedlægger kopi af beslutningsreferat af Byrådsmøderne den 5. og 12. december 2017 samt den vedtagne Styrelsesvedtægt, hvor opgavefordelingen mellem udvalgene er fastlagt. ( kan findes på kommunens hjemmeside)

Vi skal anmode om en hastebehandling af nærværende klage. Som det fremgår af sagsfremstillingen godkendte Byrådet at udvide den kommunale garantistillelse med 77 mio. kr. Det er vel et spørgsmål om dage eller timer før dette vil blive bekendtgjort for Furesø Boligselskab, KAB og Landsbyggefonden.

Vi skal anmode om en kvittering for modtagelse af nærværende klage samt oplysning om hvilken afdeling, der behandler sagen.

 

Med venlig hilsen

Gustav Juul (gruppeformand)

Berit Torm

Jesper Larsen

Lars Carpens (kontaktperson)


Furesø Venstreforening Generalforsamling 2020

Kære Venstremedlemmer

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Furesø Venstre, torsdag d. 27. februar 2020. Kl. 19:30

Lokation: Restaurant Big Due
Frederiksborgvej 19
3520 Farum

Det er 4 minutters gang fra Farum Station.

Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlingen har alle medlemmer af ovennævnte vælgerforeningen, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen, jævnfør vedtægternes § 2, stk. 3.

Vedtægterne kan hentes fra hjemmesiden. Der vil blive fremlagt enkelte eksemplarer.

Før generalforsamlingen:
Kl. 18:00 bydes der traditionen tro pa fællesspisning for de som er interesseret.

Restauranten serverer et dejligt måltid for kr. 150,-.
Det består af en hovedret baseret pa kalv, samt en dessert. Drikkevarer købes særskilt.

OBS! Middagen er et særarrangement, der ikke er en del af generalforsamlingen, hvorfor der kræves tilmelding pa paul@thomsen.mail.dk (bedst), eller på telefon 40 75 70 85, samt indbetaling af kr. 150,- på Venstres konto 1551 - 11227775.

Tilmelding, og indbetaling skal foretages senest 3 dage inden generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se jer alle.

Dbh
Bestyrelsen Furesø Venstre


Nytårskur 2020

Fredag d.24 Januar 2020 kl. 19.00

Tilmeld dig nytårskuren hos Sanne O. Sejrbo-Dekker på 

Sejrbodk@yahoo.com senest d. 16 Januar 2020.  Vi glæder os til at se jer allesammen. 


Nytårskur 2020 - Gem datoen

Fredag d. 24 Januar kl 19-22

Græstedgaard, Udlejrevej 13B, 3650 Ølstykke

Det glæder endnu engang Venstre i Egedal-kredsen at indbyde til Nytårskur 2019 med vores lokale folketingsmedlem Sophie Løhde. Yderligere detaljer om dagen og tilmelding følger senere men vi vil bede jer sætte aftenen af til et super arrangement i skønt selskab.


Venstre julestue - Gløg og æbleskiver

Søndag d. 1 December kl.15-18

Vi glæder os til at se jer til vores årlige Julestue afholdt hos Alverdens Vine i Farum.

Mød resten af Furesø Venstre's medlemmer og tilbring en hyggelig eftermiddag med os, lune æbleskiver og Alverdens Vine's velkendte gløg.

I år er entreen gratis, men vi lader hatten stå fremme for frivillige bidrag.

Tilmelding skal ske senest dagen før arrangementet,så vi er sikre på at der er købt nok ind.

Skriv til flemmingoppfeldt@hotmail.com


Danmarks bedste folketingsgruppe


Verdens bedste kollegaer ☺️


”Mød Din lokalpolitiker” 

mandag d. 18. november, kl. 19:30 – 21:00

Kære Venstremedlemmer

Furesø Venstres næste arrangement er det første i rækken ”Mød Din lokalpolitiker” , og det er Gustav Juul, som lægger ud.

Det foregår mandag d. 18. november, kl. 19:30 – 21:00.

Sted: Rådhuset, mødelokale 3.

Arrangementet er åbent for medlemmer, samt de gæster medlemmer ønsker at tage med.

Tilmelding er ikke nødvendigt og dagsordenen er åben. Spørg om det Du / I har lyst til.  

Vi glæder os til at se jer allsammen.


SÆRARRANGEMENT for medlemmer i Venstre Egedal & FuresøTorsdag den 24 oktober 2019 kl. 18.00 kan du som medlem af Venstre, tage en eller flere gæster med til stegt flæsk med persillesovs på Ganløse Kro, for kun 139 kr. per person.

Aftenen starter med en kort velkomst og derefter et indlæg af venstres politiske ordfører Sophie Løhde 

Arrangementet for foreningernes medlemmer er kort efter Folketingets åbning og før landsmødet i november, så der burde være nok at snakke om ved bordene.
Vi håber at se rigtig mange til oktoberspisning på Ganløse Kro.

Tilmelding til middagen sker ved overførsel til Venstre Egedal, til og med torsdag den 17/10-2019.

- overførsel: reg.nr: 2279 - kontonr.: 6879354240 (husk: noter dit navn ved overførslen)
- eller mobilepay: 19848 (husk: noter dit navn ved overførslen)

Vi ser frem til en hyggelig aften i godt Venstre-selskab.

På vegne af bestyrelsen,
Anders Bo Larsen
formand Venstre Egedal
(Ved spørgsmål tlf. 5050 4311 eller mail: andersbolarsen@hotmail.com)
 
OBS: Sidste frist for tilmelding er til og med torsdag den 17/10-2019.Medlemsmøde onsdag d. 04.09.2019, kl. 19:00


Kære Venstremedlemmer

 Medlemsmøde onsdag d. 04.09.2019, kl. 19:00.

Sted: Restaurant Big Due, 1. sal.

Frederiksborgvej 19

3520 FarumDer bliver serveret Pizza / Pasta, samt et glas rødvin, GRATIS!

Med baggrund i det nyligt afholdte Hovedbestyrelsesmøde i Vejle, afholdes medlemsmøde, hvor I kan stille spørgsmål, og hvor jeg gerne vil høre jeres holdning til hvem vores kommende formand / næstformand skal være.

Ingen tilmeldingskrav, men det vil da være dejligt at vide hvor mange vi bliver.   

 

Paul Thomsen

Formand for Furesø Venstre

4075 7085


FOLKETINGSVALG 2019


Klimaet kan samle eu

Det blev til en kreativ dialog, da Venstre og Det Radikale Venstre bød op til EP-debat mandag på Furesø Rådhus. Dialogen var mellem radikales Morten Helveg Petersen og Venstres Kim Valentin. De to indledere gav hinanden masser af tid til at tale ud, ingen afbrydelser og råberi, så mødets kyndige ordstyrer Karsten Engmann Jensen havde en nem opgave, selv om han prøvede at provokere debattørerne til at vise lidt "kant". Der blev også blotlagt uenigheder f.eks. om EU´s sociale kapitler, hvor Kim Valentin mente, at EU på flere punkter havde for meget socialstat over sig. Han nævnte, at landene  burde have ret til selv at fastsætte regler for barselsorlov og selv udforme reglerne for de børnepenge der kan sendes til udlandet fordi far eller mor arbejder i Danmark. Morten Helveg Petersen mente derimod, at skat betalt i Danmark burde give udenlandske lønmodtagere præcis samme sociale rettigheder og han forstod ikke, hvorfor vi ikke i Danmark gik i spidsen mht. barselsorlov for mænd og kvinder.

Til gengæld var de to kandidater til EP-valget den 26. maj  enige om, at der skal laves et stykke politisk midterarbejde som bolværk mod de nationalistiske kræfter, som vil trække deres lande tilbage fra samarbejdet i EU. Morten Helveg Petersen fandt optimisme i det faktum, at befolkningerne i alle EU-lande støtter mere op om det europæiske samarbejde end man tidligere har registreret, måske set i lyset af Brexit-kaosset.

Begge indledere fandt klimasagen som vor tids vigtigste opgave. Kim Valentin mente, at klimapolitikken kunne gøres til EU's vision og den centrale opgave, som dermed også kunne løses EU's politiske problemer. Kim Valentin mente, at EU skulle sætte sig i spidsen for klimaomstillingen og dermed skabe den vækst som Europa har brug for. Det ville være i danske virksomheders interesse at sætte klimaet øverst på dagsordenen. Morten Helveg Petersen fortalte, at de standarder som EU-parlamentet vedtager lynhurtigt bliver globale standarder som straks kopieres og indarbejdes af indiske og kinesiske virksomheder. En pointe som Donald Trump ikke har fattet.


Hvem skal repræsenterE Danmark i Europa?


Generalforsamling Furesø Venstre 2019

Tirsdag d. 26. februar 2018, kl. 19:30
Restaurant Big Due , Frederiksborgvej 19
3520 Farum

Før generalforsamlingen:Kl. 18:00 bydes der traditionen tro på fællesspisning for de som er interesseret.

Restauranten serverer et dejligt måltid for kr. 165,-. Det består af en hovedret baseret på kalv, samt en dessert.

Drikkevarer købes særskilt.

OBS! Middagen er et særarrangement, der ikke er en del af generalforsamlingen, hvorfor der kræves tilmelding på
paul@thomsen.mail.dk  eller på telefon 40 75 70 85, samt indbetaling af kr. 165,- på venstres konto 1551 – 11227775.

Tilmelding, og indbetaling senest 3 dage inden generalforsamlingen.


Kredsbestyrelsen's Nytårskur med Sophie Løhde

Fredag d.18 Januar 2019 afholdte Kredsbestyrelsen Venstre Egedal vores årlige Nytårskur med Sophie Løhde. Det var en skøn aften med god stemning og muntert selskab. Aftenen bød på gastronomiske lækkerier, Amerikansk lotteri samt 'Nyt fra borgen.' Vi takker Sophie og  alle vores gæster for en rigtig fin aften og glæder os meget til at se mere til jer i det nye år. 

De bedste hilsener,

Kredsbestyrelsen Venstre Egedal


VENSTRE TOPMØDE
MØD VENSTRES SEKS STÆRKE
FOLKETINGSKANDIDATER I NORDSJÆLLAND

Onsdag den 9. januar 2018 kl. 19.30 på Allerød Gymnasium, Rådhusvej 6, 3450 Allerød.
Arrangementet er åbent for alle. Der kan købes øl og vand under arrangementet.


Godt nytår - vi glæder os til 2019 med jer


Venstre - Gløg og æbleskiver

Søndag d.9 December kl.16:00-18:30

Vi glæder os til at se jer til vores årlige Julestue afholdt hos Alverdens Vine i Farum.

Mød resten af Furesø Venstre's medlemmer og tilbring en hyggelig eftermiddag med os, lune æbleskiver og Alverdens Vine's velkendte gløg.

Entre: kr. 50- per person, og tilmelding senest fredag d.7 December til Flemmingoppfeldt@hotmail.com


Over 100 deltagere til Venstre's parkvandring nr. 2!

Der var 105 deltagere skrevet på listen til Venstres parkvandring søndag 11. november. Gruppen fulgte det alternative stiforløb gennem Farumgaardparken, som har været lukket for offentlig gennemgang siden 2017, fordi trafikken har givet anledning til gener. Byretten har givet Kresten Bergsøe medhold i, at han havde ret til at lukke parken. Sagen er anket til landsretten som i midten af december kommer med sin kendelse. Det stiforløb som deltagerne fulgte på Venstres parkvandring, giver fuld udsigt over barokhaven, bare set fra oven ned med søen. Efter vandringen var der efterfølgende debat med Kresten Bergsøe på Farumgaard. De tilkendegivelser der blev fremsat på mødet fra deltagere var altovervejende tilfredshed med den alternative sti.
Vi siger tak til alle vores deltagere, og et stort tak til Kresten Bergsøe for at byde os indenfor.


Har Furesø tabt nøglerne til Farumgård-parken?

Furesø Venstre besøgte søndag 28. oktober Farumgårdparken, hvor deltagerne på en rundtur fik en smagsprøve på det alternative stiforløb som ejeren Kresten Bergsøe kan forestille sig i stedet for det hidtidige stiforløb som går gennem Farumgårds hovedbygninger. Det er ejerens synspunkt, at presset på det hidtidige stiforløb har ført til så mange overtrædelser og brud på freden i parken, at han har været nødt til at lukke den af. F…uresø Kommune har anmeldt ejeren til politiet, men ved byretten fik Kresten Bergsøe medhold. De 90 deltagere ved Venstres parkvandring deltog ivrigt i den efterfølgende debat på Farumgård med Kresten Bergsøe. Deltagerne fremlagde flere nye forslag: hvad med adgangskort til parken, samt at der skulle samles penge ind til et ny stiforløb.

Kresten Bergsøe fortalte, at kommunen ikke ønsker at forhandle en løsning om en nye sti. Han sagde til borgerne, at selv, hvis han får medhold af landsretten, så står han overfor en ny fredningssag. Det betyder, at det kan tage mange år, før parken kan åbnes igen. Hvis Furesø Kommune i morgen vil sætte sig ned og forhandle et nyt stiforløb, så kan der findes en løsning som hurtigt kan gennemføres. Så, ifølge ejeren, ligger nøglerne hos kommunen.

Tusind tak til de mange fremmødte! Og til de af jer der ikke fik mulighed dennegang, gentager vi arrangementet med Kresten igen midt November. Opslag og information følger snarest.


Gå i Farumgård-parken med Venstre

Kære Alle,

Venstre i Furesø glæder os til at se jer til en åben-park-vandring med på Farumgård og dialog om den lukkede park.

Program…

Søndag 28. oktober kl. 16-18 kl. Vi mødes ved Farumgårds indgangsport ved Søvej kl. 16. Vi bliver herefter vist rundt i den smukke efterårs-park. Vi får en prøvetur på det alternative stiforløb gennem parken, som ejeren Kresten Bergsøe har arbejdet for.

kl. 16.45 Vi nyder vintertidens første skumringstime, hvor vi bliver budt indenfor i det gamle herresæde. Her bliver der mulighed for at købe en forfriskning. Herefter bliver der mulighed for dialog med Kresten Bergsøe som vil redegøre for, hvorfor parken er spærret af og, hvordan det er at blive slæbt for retten af sin kommune og, hvilke muligheder der er for en løsning som alle kan se sig selv i.

kl. 18.00 Afslutning.

Tilmelding:
Det er gratis at deltage. Men begrænset antal. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet.

Skriv, hvor mange I kommer på en mail til:
flemmingoppfeldt@hotmail.com


Nytårskur 2019 

Fredag d.18 Januar 2019 kl. 19-22

Kære Alle,
Det glæder endnu engang Venstre i Egedal-kredsen at indbyde til Nytårskur 2019 med vores lokale folketingsmedlem og Minister for Offentlig Innovation Sophie Løhde. Yderligere detaljer om dagen og tilmelding følger senere men vi vil bede jer sætte aftenen af til et super arrangement i skønt selskab.

Farum Midtpunkt flyver

Det sker, at bebyggelsen Farum Midtpunkt sammenlignes med "den grimme ælling", som i virkeligheden forvandles til en smuk svane.

Lidt af det eventyr blev åbenbaret for deltagerne på Venstres bydelsvandring tværs gennem Farum Midtpunkt torsdag. 

Fritids- og ungdomsklubben Regnbuen var først til at folde sig ud, hvor en meget engageret leder, Karin Larsen, fortalte om de kreative værksteder, rum til fred, omsorg og fordybelse. Og til til hestene. Herefter gik bydelsvandringen zik-zak tværs gennem bebyggelsen  anført af omviserne Hans og Berit.  De nye pcb-fri lejligheder i Birkhøjterrasserne blev vist frem. Det blev herefter til en hektisk vandring på kryds og tværs over klatrevægge, nye stiforløb og fodboldbaner for at ende ved en dialog-debat i Servicecentralen.

Under dialogen blev  Venstres forslag om flere elevatorer i Farum Midtpunkt fremlagt. Men der udspandt sig også en selvstændig  debat om hashandel i bebyggelsen. Problemet blev af flere deltagere set som en manglende integration i det danske samfund og et resultat af  for slappe krav om at yde på det danske arbejdsmarked. 

- Vi har indenfor det seneste halve år gennemført byvandringer i de fleste bydele af Furesø. Byvandringen i Farum Midtpunkt  var nok den, som var den mest positive, og ihvertfald den der gav anledning til flest klapsalver, siger Flemming Oppfeldt, Furesø Venstre.

Flere senior boliger og en værdig ældrepleje  

Vi skal bevare de nære samfund

I Furesø har vi en mange mindre institutioner tæt på hvor børnene bor. Det giver en overskuelighed og nærhed forbørnene og deres forældre. 


DET VIL VENSTRE BEVARE


GRUPPEFORMAND - BORGMESTERKANDIDAT

BORGMESTERKANDIDAT FOR FURESØ KOMMUNE

Mine mærkesager:

- Bevar lokalsamfundene
- Styrk foreningslivet
- Istandsæt skoler og daginstitutioner
- Byg flere senioregnede boliger

Kontakt mig:
Tlf: 23 49 96 52
E-Mail: gustav.juul@keyocus.com

Mød Gustav Juul på Facebook

GUSTAV JUUL PÅ ARBEJDE I UGANDA

Borgerne vil have flere butikker

Stemningen var god da Venstre lørdag 23/9 var på gå-gaden i Værløse for at få en dialog med vælgerne om butikker, vækst og jobskabelse. Venstre vil gerne skaffe mere udvikling indenfor handels-livet i Furesø.
En stor del af borgerne tager allerede i dag udenbys, når de skal handle udvalgsvarer, tøj, elektronik osv.
Der er virkeligt mange arbejdspladser som går vores kom-mune forbi på dette område, siger Flemming Oppfeldt som sammen med  byrådsmedlem Jakob Karter fik medhold af mange borgere, der gerne ville diskutere, hvordan der kommer mere liv i Værløse Bymidte.


GUSTAV JUUL

Gruppeformand/borgmesterkandidat KV 2017


Jakob Karter
Venstre vil gerne debattere med borgerne om sikker trafik i Kirke Værløse.

Mødet finder sted onsdag den 19. april kl. 18.30 på den Gl. Skole, smedegade 5, der er gratis adgang.

Venstre siger i sit oplæg til mødet, at målet er, at skabe en sikker trafik på vejene.

Blandt de mest aktuelle sager nævner Venstre, at man vil høre borgerne om hvordan det nye lokalplan Laanshøj kommer til at påvirke trafikken.

Her har der blandt borgerne været bekymringer for de trygge rammer for en sikker skolevej til Søndersøskolen.

I forbindelse med vedtagelse af den nye lokalplan for Laanshøj, er der samtidig indgået aftale om en række trafikændringer på Bundsvej/Kirke Værløsevej/Kollekollevej med henblik på at forbedre fremkommeligheden.

Vi indbyder borgerne til dette åbne møde, fordi vi gerne vil fastholde dialogen med borgerne og vi ønsker at høre borgerne forslag til en bedre trafikafvikling, siger Jakob Karter, som er tovholder for mødet og medlem af Venstres byrådsgruppe.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse commodo pharetra convallis. Integer leo diam, tempor eget ipsum nec, volutpat hendrerit nibh. Praesent at consequat nibh. Phasellus sed consectetur neque. Pellentesque ac sollicitudin purus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur malesuada mauris tortor, nec aliquam erat pharetra et. Suspendisse potenti. Maecenas ut sollicitudin sem. Proin tempor mattis neque at aliquet. Curabitur congue orci diam, vulputate dignissim nisl dictum ut. Cras et urna mauris. Sed porttitor nibh eu convallis suscipit.

Donec malesuada non ex viverra porta. Donec porttitor sem sit amet orci finibus ullamcorper. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Proin eu diam in dolor varius consequat. Donec vel risus nunc. Proin placerat non nulla sit amet feugiat. Maecenas gravida odio arcu, vitae semper eros malesuada et.Lorem Ipsum

Her er der noget tekst

Og mere tekst og mere tekst.

Lorem Ipsum

Her er der noget tekst

Og mere tekst og mere tekst.

Lorem Ipsum

Her er der noget tekst

Og mere tekst og mere tekst.


Billeder fra Flickr

BLIV MEDLEM

10. januar 2021

BLIV MEDLEM AF VENSTRE - SAMMEN KAN VI GØRE DANMARK BLÅ.

Furesø Venstre er den borgerlige liberale stemme i Furesø…

LÆS MERE
Billeder fra Flickr
Billeder fra Flickr

VENSTRES UNGDOM (VU)

27. januar 2019

Venstres Ungdom Furesø er en lokalforening i vækst, som i øjeblikket arbejder på, at sprede det liberale budskab blandt de unge i Furesø kommune!

Hvis du ønsker at have indflydelse i kommunen, og gøre det liberale netværk større, er det her stedet for dig! Vi sigter efter at blive en lokalforening, som kan mærkes i kommunen! 

LÆS MERE