Danmark er pr. 1. januar 2007 opdelt i 93 nye valgkredse mod tidligere 103.

Egedal Kreds omfatter de lokale vælger- og kommuneforeninger i Furesø og Egedal kommuner.
Ved den nye kreds-opdeling besluttede Folketinget, at kredsene skulle navngives efter den befolkningsmæssige største kommune i kredsen - derfor navnet Egedal Kreds.

For hver kreds har Venstre udpeget en kandidatbestyrelse, hvis opgave og ansvar er at opstille en folketingskandidat, kampagner forud for folketingsvalg og bistand til folketingskandidaten mellem valg. Kandidatbestyrelsen for Egedal Kreds består af 10 medlemmer, hvor 5 er udpeget af Kommuneforeningen i Furesø og 5 er udpeget af Kommuneforeningen i Egedal.

KREDSBESTYRELSEN

Anni Wiese Høgholm (Egedal)
Formand og sekretær
E-mail: annihogholm@gmail.com
Telefon: 2073 8670

Torben Uldall Søemod (Furesø)
Kasserer
E-mail: torben@soemod.dk
Telefon: 4044 3880 / 4435 1101

Gullan Thomsen (Furesø)

Bestyrelsesmedlem
E-mail: gut@thomsen.mail.dk
Telefon: 2070 7085 / 4495 7085

Paul Thomsen (Furesø)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: paul@thomsen.mail.dk
Telefon: 4075 7085

Anders Bo Larsen (Egedal)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: andersbolarsen@hotmail.com
Telefon: 5050 4311

Peter Schott (Egedal)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: Peter@peterschott.dk
Telefon: 2218 6830

Sarah Winther Brandt-Koefoed (Egedal)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: sbrandtkofoed@gmail.com

Martin Arper Honoré Jensen (Egedal)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: martinaajensen@gmail.com
Telefon: 3150 8766