Egedal Kredsbestyrelsen

27. januar 2019

Danmark er pr. 1. januar 2007 opdelt i 93 nye valgkredse mod tidligere 103.

Egedal Kreds omfatter de lokale vælger- og kommuneforeninger i Furesø og Egedal kommuner.
Ved den nye kredopdeling besluttede Folketinget, at kredsene skulle navngives efter den befolkningsmæssig største kommune i kredsen - derfor navnet Egedal Kreds.

For hver kreds har Venstre udpeget en kandidatbestyrelse, hvis opgave og ansvar er at opstille en folketingskandidat, kampagner forud for folketingsvalg og bistand til folketingskandidaten mellem valg.Kandidatbestyrelsen for Egedal Kreds består af 10 medlemmer, hvor 5 er udpeget af Kommuneforeningen i Furesø og 5 er udpeget af Kommuneforeningen i Egedal.


KREDSBESTYRELSEN

Gert Jensen (Egedal)
Formand
E-mail: simage123@gmail.com
Telefon: 2094 7259

Anni Wiese Høgholm (Egedal)
Næstformand og sekretær
E-mail: annihogholm@gmail.com
Telefon: 2073 8670

Torben Uldall Søemod (Furesø)
Kasserer
E-mail: torben@soemod.dk
Telefon: 4044 3880 / 4435 1101

Niels-Bo Ingvorsen (Furesø)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: niels-bo@outlook.dk
Telefon: 5123 4602

Jens Olsen (Egedal)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: jensolsen@mail.dk
Telefon: 4098 0300

Aase Thygesen (Egedal)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: erling.thygesen@fasttvnet.dk
Telefon: 2136 7174

Henning Kornbo (Furesø)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: henning@kornbo.dk
Telefon: 4090 1090

Gullan Thomsen (Furesø)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: gut@thomsen.mail.dk
Telefon: 2070 7085 / 4495 7085

Anders Bo Larsen (Egedal)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: andersbolarsen@hotmail.com
Telefon: 5050 4311

Sanne Ottogreen Sejrbo (Furesø)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: ssd@torm.com
Telefon: 2476 9619

Peter Schott (Egedal)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: Peter@peterschott.dk
Telefon: 2218 6830