Egedal Kredsbestyrelsen

17. oktober 2018

Danmark er pr. 1. januar 2007 opdelt i 93 nye valgkredse mod tidligere 103.

Egedal Kreds omfatter de lokale vælger- og kommuneforeninger i Furesø og Egedal kommuner.
Ved den nye kredopdeling besluttede Folketinget, at kredsene skulle navngives efter den befolkningsmæssig største kommune i kredsen - derfor navnet Egedal Kreds.

For hver kreds har Venstre udpeget en kandidatbestyrelse, hvis opgave og ansvar er at opstille en folketingskandidat, kampagner forud for folketingsvalg og bistand til folketingskandidaten mellem valg.Kandidatbestyrelsen for Egedal Kreds består af 10 medlemmer, hvor 5 er udpeget af Kommuneforeningen i Furesø og 5 er udpeget af Kommuneforeningen i Egedal.

BESTYRELSE

EGEDALKREDSEN

xxxxxxx (Næstformand), Egedal

Torben Søemod (Kasserer), Furesø

Anni Høgholm (Sekretær) Egedal

Gullan Thomsen, Furesø

xxxxxxx, Furesø

Niels-Bo , Furesø

Henning Kornbo, Furesø

Aase Thygesen, Egedal

Anders Bo xxxx, Egedal

Jens  xxxx, Egedal