Udvalg/grupper

Vores medlemmer har mulighed for at deltage i flere forskellige udvalg. Udvalget ledes af et medlem af bestyrelsen eller byrådsmedlem. 

Visionsudvalget

Visionsudvalget ledes af bestyrelsesformanden. Det er et nyt udvalg, hvor indholdet endnu ikke er afklaret, da der ønskes af medlemmer skal være med til at bestemme format og indhold. 

Men tankerne bag udvalget er, at der skal diskuteres; hvad er liberalisme og hvad er liberalisme i Furesø. Diskussionerne skal bidrage til at sætte Furesø Venstres visioner for kommunen og sammensætte vores næste valgprogrammer. 

Kontakt bestyrelseformanden for at blive en del af dette udvalg. 

Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget ledes af aktivitetsudvalgsformanden. Udvalget planlægger møder og aktiviteter som tilbydes medlemmerne og ofte åbne møder, hvor alle kan deltage. 

Formålet med udvalget er skabe sammenhold i foreningen samt tiltrække nye medlemmer. 

Udvalget er også repræsenteret ved Kate Jacquerot, som er medlem af Forretningsudvalget i Venstre. 

Baggrundsgrupper

Vores byrådsmedlemmer har alle baggrundsgrupper som sparring. De enkelte byrådsmedlemmer har frihed til at bestemme formatet af møderne. Hvis du ønsker at deltage i en eller flere baggrundsgrupper, skal du blot kontakte byrådsmedlemmerne pr. email eller telefon.