Kontakt

4. oktober 2018

Indlæg til siden bedes sendes til Sejrbodk@yahoo.dk og ikke via denne kontaktside.

Ved indmeldelse:

For 2018:  
380 kr (630 kr for par)  og 265 kr for pensionister

Reg 1551

konto 1122 7775 i Danske Bank
(husk at skrive navn, adresse og email)