27. januar 2019

Borgmesterkandidat for Furesø kommune

MINE MÆRKESAGER:

- Bevar lokalsamfundene

- Styrk foreningslivet

- Istandsæt skoler og daginstitutioner

- Byg flere senioregnede boliger

Kontakt mig:
Tlf: 23 49 96 52
E-Mail: gustav.juul@keyocus.com

Mød Gustav Juul på Facebook
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.


 

VÆLG EN DER LYTTER

Jeg stiller op til byrådet fordi jeg ønsker en kommune som er nærværende, som lytter til borgerne, virksomhederne, og deres behov. Jeg ønsker mig en Furesø kommune, som giver borgerne og virksomhederne mere frihed. Jeg ønsker mig en kommune med vækst.
Kontakt mig: 
E-mail: Jakobkarter@hotmail.com
Mobil.:  51 94 63 31Bedre vilkår for børnefamilier

Jeg hedder Sanne Sejrbo og er 37 år gammel, jeg er gift med Tajs og vi har to smukke børn på 6 og 3 år.

Jeg stiller op til kommunalvalg fordi Furesø kommune er det sted, hvor vores to børn skal vokse op i og slå deres rødder.

Jeg elsker at bo i Furesø, her er smukt og hver dag føler jeg privilegieret at det er lige præcis her jeg kommer hjem til J  og det betyder meget for mig at gøre noget aktivt for kommunen.  

Jeg vil arbejde for bedre vilkår for børnefamilier og skolevalg. De lokale velfungerende og populære mindre institutioner skal bevares, Storinstitutioner er ikke vejen frem. Derudover ønsker jeg at tilsikre at forældre og elever skal have det friest mulige skolevalg.

Det er en absolut nødvendighed at tilsikre værdige vilkår for Furesøs seniorer: Flere decideret ældreboliger, med kortere ventetid. Flere sociale arrangementer.

Jeg vil arbejde for en kommunal afbureaukratisering, Pengene skal i stedet bruges på mere velfærd til byens borgere og bedre vilkår for erhvervslivet.

Kontakt mig:
E-mail: Sejrbodk@yahoo.dk
Mobil.: +45 2476 9619

Stem på en med hjertet på rette sted


Jeg vil arbejde for:

- At  der i vores dagtilbud er tid til omsorg og nærvær og at vi lytter til  forældrenes ønsker for deres børn

- At fagligheden i folkeskolen øges gennem engagerede og veluddannede lærere

-  At vi sikrer at alle unge får en uddannelse

-  At vi værner om vores skønne natur og får dæmpet støjen fra motorvejen.

-  At der også i seniortilværelsen er attraktive tilbud til et sundt og oplevelsesrigt liv

-  At borgerne bliver inddraget  og har maksimal indflydelse på de vigtige beslutninger

-  At de ældre borgere behandles med værdighed og respekt  med indflydelse på eget liv