15 september 2012 17:35 via furesoe.venstre.dk


http://furesoe.venstre.dk/typo3temp/pics/0fa46df879.png

Egedal Kredsen

15 september 2012 17:34 via furesoe.venstre.dk

Danmark er pr. 1. januar 2007 opdelt i 93 nye valgkredse mod tidligere 103.

Egedal Kreds omfatter de lokale vælger- og kommuneforeninger i Furesø og Egedal kommuner.
Ved den nye kredopdeling besluttede Folketinget, at kredsene skulle navngives efter den befolkningsmæssig største kommune i kredsen - derfor navnet Egedal Kreds.

For hver kreds har Venstre udpeget en kandidatbestyrelse, hvis opgave og ansvar er at opstille en folketingskandidat, kampagner forud for folketingsvalg og bistand til folketingskandidaten mellem valg.Kandidatbestyrelsen for Egedal Kreds består af 10 medlemmer, hvor 5 er udpeget af Kommuneforeningen i Furesø og 5 er udpeget af Kommuneforeningen i Egedal.

Kandidatbestyrelse - Egedalkredsen

01 maj 2017 10:23 via furesoe.venstre.dk

Mogens Berth (Næstformand), Egedal

Torben Søemod (Kasserer), Furesø

Anni Høgholm (ny sekretær) Egedal

Gullan Thomsen, Furesø

Anna Frifelt, Furesø

Henning Kornbo, Furesø

Aase Thygesen, Egedal

Andreas Milán, Ølstykke - Egedal

Henrik Friis-Thomsen, Egedal

 

Hvis du vil i kontakt med Sophie Løhde

01 maj 2017 10:14 via furesoe.venstre.dk

Kredsens Folketingsmedlem

Minister for Innovation

Læs mere om Sophie Løhde her:

 

 

 

 

 

http://furesoe.venstre.dk/typo3temp/pics/4f898d1e40.png