Bliv medlem af venstre - sammen kan vi gøre Danmark blå.

18 marts 2017 14:06 via furesoe.venstre.dk

Du sender en mail til Furesø Venstres formand Paul Thomsen, indeholdende oplysninger om følgende:

navn - adresse - telefonnr. - mailadesse og hvilket medlemskab du ønsker.

paul@thomsen.mail.dk

Enkel person                                 370 kr. 
For par:                                        620 kr
For studerende/pensionister:        255 kr.

ved bankoverførsel:

reg.nr. 1551

konto  11227775

Kontingentet gælder for et kalenderår af gangen.

http://furesoe.venstre.dk/typo3temp/pics/2fd322083c.jpg

Dette tilbyder vi:

25 oktober 2016 00:12 via furesoe.venstre.dk
  1. Årligt 5-6 medlemsmøder, hvor vi åbent drøfter lokal- og landspolitik.
  2. Vort lokale nyhedsbrev som løbende holder dig opdateret.
  3. Tilbud om at gå ind i vore lokale politiske baggrundsgrupper f.eks. indenfor skoler/daginstitutioner, erhverv/jobs, planlægning, fritid/kultur og ældreforhold.
  4. Her vil du blive inddraget i de helt aktuelle spørgsmål i Furesø kommune,  og hvor du mødes med vore kommunalpolitikere.
  5. Du vil modtage Venstres medlemsblad Liberal som udkommer 4-6 gange om året.
  6. Du får stemmeret på generalforsamlinger og opstillingsmøder og dermed beslutter du, hvem der bliver fremtidens politikere i Venstre.
  7. Du kan blive aktiv i Venstre. Vi har masser af opgaver lige fra uddeling af pjecer til brygning af kaffe til vore medlemsmøder.