Venstre vil diskutere sikker trafik i Kirke Værløse med borgerne

Jakob Karter - Byrådmedlem Furesø

Venstre vil gerne debattere med borgerne om sikker trafik i Kirke Værløse.

Mødet finder sted onsdag den 19. april kl. 18.30 på den Gl. Skole, smedegade 5, der er gratis adgang.

Venstre siger i sit oplæg til mødet, at målet er, at skabe en sikker trafik på vejene.

Blandt de mest aktuelle sager nævner Venstre, at man vil høre borgerne om hvordan det nye lokalplan Laanshøj kommer til at påvirke trafikken.

Her har der blandt borgerne været bekymringer for de trygge rammer for en sikker skolevej til Søndersøskolen.

I forbindelse med vedtagelse af den nye lokalplan for Laanshøj, er der samtidig indgået aftale om en række trafikændringer på Bundsvej/Kirke Værløsevej/Kollekollevej med henblik på at forbedre fremkommeligheden.

Vi indbyder borgerne til dette åbne møde, fordi vi gerne vil fastholde dialogen med borgerne og vi ønsker at høre borgerne forslag til en bedre trafikafvikling, siger Jakob Karter, som er tovholder for mødet og medlem af Venstres byrådsgruppe.

Tilmelding sendes pr. mail til karterjakob@hotmail.com

Yderligere oplysninger:

Byrådsmedlem Venstre i Furesø

Jakob Karter tlf. 5194 6331