V-debat i Hareskov

Venstre ved Rema 1000 i Hareskov

Spørgelysten var stor da Venstre lørdag den 14. maj besøgte Rema 1000 i Hareskov.

Anført af Venstres gruppeformand Gustav Juul måtte Venstrefolkene redegøre for de nye kommunale affaldsspande, hvor alle villaer skal sortere ned i 3 spande. Ikke alle borgere var tilfredse med den ordning, flere henviste direkte til, at de allerede i dag gør en stor indsats for at sortere deres affald via genbrugsstationerne. 

Venstre-folkene var enige med de utilfredse borgere, men henviste til at ordningen bliver frivillig. Der var også borgere, som spurgte ind til Venstres generelle miljøpolitik. Der blev på stedet tegnet et par medlemsskaber til Venstre.