Sophie Løhde genvalgt som folketingskandidat

Egedals borgmester Willy Eliasen, sundheds- og ældreminister Sophie Løhde samt gruppeformand for Venstres folketingsgruppe Søren Gade.

For ni år og 56 dage siden blev Sophie Løhde første gang valgt som Venstres folketingskandidat til Egedalkredsen, og tirsdag aften blev hun genvalgt uden modkandidater. Det foregik på kredsens opstillingsmøde på Ganløse Kro, hvor Venstre-medlemmerne først lagde ud med stegt flæsk og derefter genvalgte Sophie Løhde med klapsalver.

”Jeg er både ydmyg, glad og stolt over, at jeg nu for fjerde gang er blevet valgt som Egedal-kredsens folketingskandidat,” sagde Sophie Løhde og takkede for opbakningen.

Det var Egedals borgmester Willy Eliasen, der var dirigent, og sikrede, at valget foregik i henhold til vedtægterne.

Selvom Sophie Løhde har oplevet en hel del, siden hun for et lille år siden blev udnævnt til sundheds- og ældreminister, så betyder det ikke, at hun nu har forskanset sig inde på sit kontor på Slotsholmen.

”Jeg insisterer på at arbejde på samme måde, som jeg altid har gjort: nemlig at komme ud i virkeligheden og møde danskerne i øjenhøjde. Det har jeg også gjort meget ud af som sundheds- og ældreminister, hvor jeg løbende er rundt i hele landet på eksempelvis sygehuse og plejecentre,” sagde hun og smilede af, at det har krævet lidt ekstra kalendergymnastik, for at det har kunnet lade sig gøre for hende at besøge de omkring 30 kommuner, som hun har lagt vejen forbi de seneste måneder i forbindelse med udarbejdelsen af den nationale demenshandlingsplan, som regeringen er på vej med.

Den nyvalgte kredsbestyrelsesformand Johnny Ingvorsen var glad for, at medlemmerne af Venstre i Furesø og Egedal bakkede op om, at kredsen nu for fjerde gang kan opstille Sophie Løhde til Folketinget.

”For mig er målet helt sikkert, at vi skal bruge Sophie Løhde, som det stærke kort hun er, til at trække endnu flere stemmer fra de andre partier og over til Venstre. På den måde vil jeg gerne udnytte hendes succes endnu mere til fordel for Venstre.”

Efter selve opstillingsmødet fik Søren Gade, der er Venstres gruppeformand på Christiansborg, ordet for at give en politisk status.

”Sophie Løhde er den bedst castede minister i regeringen. For når man får den position, man brænder for, så brænder man også igennem,” sagde Søren Gade.