Venstres bydelsmøde

Flere forslag til bedre trafik i Hareskov

Venstres bydelsmøde i Hareskovby blev afsluttet med klapsalver, da Venstres Gustav Juul sagde, at Venstre nøje vil overveje alle de spørgsmål som borgerne havde bragt frem.

Trafikken fyldte en del i debatten. Der var forslag til forbedring af krydset Åvej-Tibberup alle.  Der var problemer med store busser på Månedalstien. 
En særskilt debat: Fodgængerne har det svært, fordi bilerne bliver parkeret på fortovene. Kunne man ikke sige det venligt til bilisterne uden at ansætte p-vagter der skal uddele dummebøder? Gustav sammenfattede denne del af debatten med at sige, at Venstre går ind for en informationskampagne.

Herefter bød aftenen på en debat om kunstgræsboldbaner: de er giftige, de giver trafik, de giver lysgener, ja de giver endda støjforurening sagde flere bekymrede naboer. Gustav Juul og andre i debatten fremhævede, at banen var et lokalt idrætsønske, så børn og unge kan blive i Hareskovby.

Der var også forslag om, at hallen blev brugt mere effektivt, så f.eks. seniorerne kan komme til, når den står ledig i dagtimerne. Gustav Juul sagde, at problemet var oplagt og krævede en løsning.

Desuden blev det påpeget, at der mangler bedre service, når det drejer sig om pedelløsninger. Gustav Juul sagde, at det var en generelt problem i Furesø. Området er prioriteret lavt, og Venstre er positiv overfor en cykel-pedelordning så der er en fast person knyttet til de enkelte anlæg.