Gør de ældre glade lige som Charlie gør

Af minister for innovation Sophie Løhde

For ikke så længe siden mødte jeg besøgshunden Charlie, og jeg skal være ærlig og indrømme, at den søde Golden Retriever i den grad stjal mit hjerte.

Det samme tror jeg gjaldt for de ældre med demens, som Charlie var på besøg hos - lige som jeg selv var. De klappede den glade, logrende hund, snakkede og var i den grad i godt humør.

En besøgshund som Charlie er blot ét eksempel på, at man godt kan tænke ud af boksen, når man vil motivere ældre til at deltage i et fællesskab, som kan skabe mere trivsel, mindre ensomhed og en bedre livskvalitet.

Vi taler meget, ikke mindst blandt os politikere, om ældre som syge eller svage borgere, og det er da også vigtigt, at vi gør det, for vores ældre medborgere er helt naturligt, i kraft af deres alder, mere udsatte for at helbredet skranter.

Bl.a. derfor er regeringen på vej med både en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient, som vi har sat ca. 1,2 mia. kr. af til på finansloven for 2016, og som efter planen skal forhandles politisk færdig her i foråret.

Ligeledes kommer der også i begyndelsen af 2017 en samlet plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som har fokus på blandt andre ældre. For vi kan ikke have, at de syge ældre falder ned mellem to stole, når eksempelvis region og kommune glemmer at arbejde ordentligt sammen om pleje og genoptræning.
Men jeg tror også, det er vigtigt, at vi alle husker på, at ældre mennesker også kan være friske og rørige og have lyst til, og mulighed for, at nyde livets efterår i fulde drag efter et langt arbejdsliv.

Virkeligheden er desværre sådan, at når ens elskede gennem mange år måske falder bort, huset virker underligt stort og tomt, og venneflokken sikkert, men støt, bliver mindre og mindre, så er det ikke altid, at det er så nemt selv at finde de rigtige muligheder og udfordringer i dagligdagen. Så kan ensomheden og den dårlige livskvalitet komme krybende ind under døren.

Derfor mener jeg, at vi alle har en fælles forpligtelse til at hjælpe og glæde de ældre, som har skabt det velfærdssamfund, vi lever i.

Sundheds- og Ældreministeriet uddeler lige nu en række puljer til både kommuner, frivillige foreninger og landsdækkende organisationer, så de kan komme med bud på, hvad der kunne styrke trivslen og livsglæden for de ældre, så de får nogle gode og livsbekræftende oplevelser, som de kan glæde sig over og tale sammen om bagefter.
Det kan være en fællesspisning for ældre og pårørende på plejehjemmet. En besøgshund som Charlie, der kan gå rundt i plejeboligerne og blive kælet med af beboerne. En datastue eller et enkebal, som de ældre kan besøge. Eller måske en aften med en kok eller en operasanger, der synger gamle danske sange.

Men der er selvfølgelig grænser for, hvad Folketinget kan gøre ved hjælp af lovgivning og puljer, og heldigvis træder mange gode kræfter så til.

I den kommende uge sætter Folkebevægelsen mod Ensomhed fokus på at gøre noget ved ensomhed blandt eksempelvis ældre gennem fælles måltider i projektet ”Danmark Spiser Sammen”. Et rigtigt godt initiativ, som bryder tabuer ved hjælp af noget så simpelt som kniv og gaffel.

Og alle vi andre kan også byde ind med de små tiltag, der luner.
Tag ned og sig hej til din gamle mormor på plejehjemmet og tag lige en buket forårsblomster med også. Meld dig som frivillig besøgsven hos Røde Kors og mærk den glæde og varme der skabes, når et ældre menneske får mulighed for at øse af sine erfaringer i en samtale. Gå ind og tilbyd at hjælpe din ældre nabo med de små og store udfordringer, som livet nu byder på i dagligdagen, når man ikke længere har så meget energi.

Der skal ikke så meget til, før ensomhed og isolation kan forvandles til et liv med både indhold, glæde og en enkelt svingom, selvom man er oppe i årene, og bentøjet måske svigter en gang imellem.