Fremtiden er frivillig

Cilla Harpsøe Bråten fra Dong forklarede, at firmaet er på vej med en løsning som ikke kræver den kildesortering som indføres i Furesø.

 

Jeg må indrømme, at vi har informeret for dårligt. Det må vi gøre bedre i den kommende tid. Jeg lover Jer, at der ses med vågne øjne på de fremtidige tiltag.

Ordene kom fra borgmester Ole Bondo (S) som forinden blev kritiseret hårdt fra flere borgere på det møde om sortering af fremtidens affald som Venstre og Konservative i Furesø havde indbudt til torsdag i Farum Arena.

Næsten 100 deltagere i mødet blev informeret om alternativet til kildesorteringen som i disse måneder bliver rullet ud over Furesø. Som et fremtidsalternativ havde arrangørerne inviteret repræsentanter fra Dong. Her kunne man oplyse, at Dong allerede var ved at igangsætte de første store anlæg som udnytter usorteret husholdningsaffald særdeles effektivt. Ligeledes kunne Teknologisk Institut præsentere de første robotløsninger, som kunne sortere mellem f.eks. mobiltelefoner, mælkekartoner og reklamer.

Peter Basland, direktør for Vestforbrænding, mente ikke, at disse nye teknologiske løsninger på nuværende tidspunkt var et reelt alternativ til kildesorteringen. På mødet fremkom der hård kritik af den kommende ordning. Flere mente den var dyr, andre at den var uæstetisk, når husstandene alle skal have tre store skraldespande. Lars Carpens (V) og Egil Hulgaard (C) pointerede, at løsningen ville blive frivillig som følge af V og K's indflydelse. Det blev fremhævet, at der ville komme flere lokale indleveringssteder for affaldet.

Alligevel var frustrationen til at tage at føle på blandt de fremmødte. Gustav Juul (V) satte ord på stemningen:

- Jeg har lidt svært ved at forstå at borgmesteren har sådan et kissejav med at få brændt 23 millioner kroner af til nye skraldespande når  EU først i 2022 stiller krav om 50% genanvendelse. Store kommuner som København har sat deres projekt om kildesortering på standby fordi de kigger på alternative løsninger.  DONG Energy vil om mindre end 8 måneder sætter et stort anlæg dækkende 500.000 borgere drift i England som har en tre gange så høj biogas produktion på samme affaldsmængde og en meget højere genanvendelsesgrad af f.eks. plastik end traditionel kildesortering.

Desuden bliver sådan en løsning ikke dyrere pr. husstand end det Furesø kommune investerer i nye spande.

Det kunne være gavnligt lige at tænke over om det er den helt rigtige og fremtidssikrede løsning vi er ved at indføre, sagde Venstres gruppeformand Gustav Juul.