Budget 2017 – Venstres kommentar på Børne- og Skoleområdet

Af Kasper Krüger

På et velbesøgt borgermøde den 14. september 2016 blev der blandt andet drøftet de forslag, der indgår i budgetforhandlingerne på Børne- og Skoleområdet.

I Venstre ser vi med stor bekymring på konsekvenserne af nogle af disse forslag. I Furesø er der gennem flere år blevet vedvarende sparet på folkeskolernes normalområde, på trods af, at en særlig Deloitte-rapport viser, at Furesø har lave udgifter til vore folkeskoler på normalområdet. Faktisk er det kun kommuner med mange elever i privatskoler, der i hovedstadsområdet er billigere end Furesø kommune. Derfor er det vigtigt, at vi ikke forringer folkeskolen yderligere, efter lærerfyringer og skoletimer uden undervisere. Vi ser også, at skolerne har skåret ned på helt basale ting og flere af vore skoler ikke længere tilbyder for eksempel lejrskoler. Det er tilsvarende blevet sværere at tiltrække nye lærere til vores skoler. Hvis tendensen fortsætter, risikerer vi at miste vores folkeskoler som attraktionsværdi for at tiltrække nye børnefamilier til Furesø.

På daginstitutionsområdet lægger borgmesterens budgetforslag op til, at der skal realiseres ejendomsgevinster ved at flytte daginstitutioner og lægge dem sammen til større institutioner. I Venstre vil vi meget gerne se på, om vi kan forbedre rammerne for vores daginstitutioner. På hvilke områder er de velfungerende med høj tilfredshed blandt børnefamilierne og medarbejderne – og hvor er der plads til forbedring. Vores klare udgangspunkt er, at vi skal bevare vores mindre, lokale og velfungerende institutioner, der har høj forældreopbakning og lavt sygefravær. Vi støtter ikke forslagene om, at vi skal have færre, men større daginstitutioner. Børnefamilierne bør have størst mulighed valgfrihed mellem mange forskellige daginstitutioner, også tæt på bopælen. Vi skal bevare vores historiske institutioner, der i mange år har haft unikke attraktive beliggenheder. Vi ved, at de mindre institutioner også har mere tilfredse medarbejdere, et lavere sygefravær og stor forældreopbakning. Det støtter vi klart op om fra Venstres side.

Vi ønsker ikke at nedlægge en institution, blot fordi man har uudnyttede lokaler et andet sted. Der er ingen økonomisk besparelse ved at lægge institutioner sammen – snarere tværtimod – og de kortsigtede éngangsindtægter er i øvrigt tvivlsomme. Derfor er det vigtigt, at vi står vagt om vores institutioner, der i mange år har været velfungerende for børn, forældre og medarbejdere.

I stedet bør vi fokusere på at få styr på de andre områder i kommunens økonomi, der ikke er styr på. Og vi bør holde igen med nye forslag til udgifter, hvis det sker på bekostning af noget, som borgerne i dag er glade for og gerne vil bevare.

Venstre vil sikre ro om borgernes privatøkonomi, så vi er imod højere skat, boligskat og mere brugerbetaling. Vi er bekymrede over, at flere og flere byrådsmedlemmer taler om, at skatten skal op. De radikale i Furesø siger klart, at de ønsker skatten op. Men også fra borgmesterens eget parti hører vi nu, at skatten bør sættes op. S-næstformanden for Børne- og Skoleudvalget taler engageret for skatteforhøjelser, og gruppeformanden vil ikke længere udelukke, at det vil ske. Borgmesteren giver derimod udtryk for, at skatten skal holdes i ro. Den ambition støtter Venstre – og vi finder også gerne råderum til at sætte skatten ned.

Hvor skal pengene så komme fra? Jo, vi mener, at man skal stoppe udbygningen af almennytteboliger i Furesø. Vi har allerede flere almennyttige boliger end landsgennemsnittet og en del udgifter og garantistillelser i den forbindelse. Hvorfor skal Furesøs borgere så betale 2-300.000 kr. samt en garantistillelse i hver ny almennyttig bolig, når private ligeså godt kan finansiere boligerne? Særlig problematisk er det, at kommunen i en række tilfælde fraskriver sig anvisningsretten, som jo er kommunens og borgernes mulighed for at disponere over en del af boligerne. Venstre ønsker at stoppe udbygningen af flere dyre almennyttige boliger. I stedet skal vi skabe ordentlige forhold for vore børn i folkeskolen, så vi kan sikre, at der er undervisere til stede i timerne og at man ikke skal vælge skole efter hvem der afholder lejrskole. Og vi skal stå vagt om vores velfungerende, mindre, lokale daginstitutioner.