Budget 2017 vedtaget

Af Kasper Krüger

Venstres kommentar på Børne- og Skoleområdet - vi er gået med i budgettet for 2017.

Omkring Børne- og Skoleområdet har det været vigtig for os, at der sker en opbremsning af de mange nedskæringer, der gennem de seneste år er sket på skolernes normalområde.

Samtidig ved vi, at der vil blive kigget på en række af kommunens ejendomme med henblik på salg. En række af disse ejendomme indeholder børneinstitutioner, så som Børnehuset i Hareskov, Røde Sol, Kildehuset samt Farum Vejgaard. I den forbindelse bliver der også kigget på en flytning af Solvang FFO til andre lokaler.

I Venstres lægger vi meget stor vægt på den forligstekst, der udgør budgetaftalen. Her fremgår det, at arbejdet med at undersøge mulighederne, forud for en beslutning skal ske i tæt samarbejde med brugerne, så vi får gode, holdbare og fremtidssikrede løsninger. Der nedsættes en følgegrupper med inddragelse af forældre og repræsentanter fra lokalsamfund til at analyserer og vurdere de forskellige placeringsforsalg.

Venstre lægger meget stor vægt på denne proces. Det er vores holdning, at de lokale velfungerende og populære mindre institutioner skal bevares. Hvis der overhovedet skal gennemføres ændringer, så skal det give forbedringer og ikke forringelser i forhold til i dag. Det kan vi sikre ved at være med i budgetaftalen. 

Det har været meget stærkt at følge det store engagement op til budgetvedtagelsen, som en hel række borgere har taget del i, ved personligt fremmøde, høringssvar, underskriftsindsamlinger, Facebook grupper og læserbreve.  Vi skal naturligvis sikre, at processen gennemføres ordentligt. Der er derfor også forventningen, at processen vil strække sig et stykke ind i 2017, så vi ikke tvinger os selv til at træffe forhastede beslutninger, der forringer Furesøs attraktive institutionstilbud.

Så stor opfordring herfra, til at alle interessenter involverer sig stærkt i den forestående proces, så vi får det bedste resultat for Furesø, og ikke får skabt forringede tilbud til vore børn.

Vi finder det samtidig interessant, at der er indgået en aftale for både 2017 og 2018. Her vil det blive Venstres rolle, at vise ansvarlighed, så vi følger med i, at der ikke sker bugetmæssige overskridelser på de udgiftsområder, som kommunen i de seneste år ikke har haft styr på. Venstre vil sikre, at skatten og grundskylden ikke sættes op i Furesø kommune i de kommende år.