Bondo i fuld gang med at smadre super tilbud til Furesøs unge

af byrådsmedlem Kasper Krüger

I sin iver efter at skabe en mindre håndværksmæssig uddannelse på en nedlagt skole ved Farum Midtpunkt, er Bondo klar til at smadre Egeskolens 10. klasses tilbud.
Sådan ser det i hvert fald ud, når man studerer ansøgning fra Erhvervsskoler omkring etablering af ungeuddannelse i Furesø.
Vi ved at Bondo har været i gang med at etablere ungeuddannelse gennem dialog med Erhvervsskoler og de lokale Erhvervs- og Industriforeninger længe inden det politiske system blev informeret. Heri indgik flytning af Egeskolen.
Desværre blev denne meddelelse givet til Egeskolen, inden den overhovedet var forelagt til politisk behandling eller orientering Det har skabt stor usikkerhed på skolen og sandsynligvis være medvirkende til at skolens enestående leder gennem rigtig mange år har valgt at opsige sin stilling.
Egeskolen er et fuldstændigt unikt 10. klasses tilbud, der så vidt vides var Danmarks første 10. klasses skole. Skolen søges p.t. af 167 elever fordelt på 11. klasser. Af disse er de 74 fra Furesø. Resten kommer fra omkringliggende kommuner som Ballerup og Egedal. Kommunen har faktisk et overskud på at optage elever fra andre kommuner på Egeskolen for hver elev.
Der er mange unikke ting, der understøtter Egeskolens Success, hvor man arbejder meget målrettet på at understøtte den enkelte elev udfra dennes forudsætninger, profil og personlighed.
Eleverne er meget tilfredse og blandt lærerene ses et meget lavt sygefravær.
Tænk, at for sidste årgang kom alle elever på nær 1, ind på den uddannelse man ønskede, heraf 70% på en gymnasial uddannelse. Det er fantastisk flot. At 85% af eleverne går ud med gennemsnit på over 4 (1/3 over 9) taler vel næsten for sig selv. Men desforuden har Egeskolen, der ligger i unikke omgivelser i Jonstrup, og næsten fungerer som en lokal efterskole, stor respekt og forståelse for hver enkelt elev.
Samtidig har skolen stor succes med EST: Egeskolens Særlig Tilbud til lidt yngre børn.
Processen omkring etablering af ungeuddannelse er nu nået til politisk behandling, og fra Venstres side, håber vi at det enestående tilbud til Furesøs børn på Egeskolen kan bevares i nuværende rammer – og vi dermed kan standse ulykken.
Flyttes Egeskolen til den nedlagte skole ved Farum Midtpunkt (hvor Marie Kruse Skoles 10 klasses tilbud ligger tæt på), vil forudsætningerne for skolen sandsynligvis blive så anderledes, at den ikke vil møde særlig stor tilstrømning fra hverken børn fra Furesø eller de andre kommuner, og tilbuddet stille og roligt bortfalde. Det vil være en meget dyr pris for Furesø at betale. Derfor vil vi meget gerne vide præcis hvad Bondo har lovet Erhvervsskolerne.
Det er fint at få en håndværksmæssig uddannelse til Furesø, men vi skal altså ikke glemme at der fortsat er et meget stort behov for at få etableret en gymnasial uddannelse, f.eks. en HTX. Mange unge i Furesø går i disse dage og venter på besked om man er optaget på f.eks. Borupgaard Gymnasium, hvor der igen er overtegnet og Furesøs unge, sandsynlig kommer bag i køen, grundet nogle tåbelige fordelingsprincipper.
Måske man skulle sætte endnu mere ind her? 
Vi håber på politisk enighed om bevarelse af Egeskolen i nuværende rammer, så vi sikrer at skaden af Bondos forhastede handlinger kan begrænses og Furesøs gode tilbud bevares.

Kasper Krüger og Ole F. Holleufer