Furesø Venstre forening

01 marts 2016 22:07 via furesoe.venstre.dk

Konstituerende bestyrelsesmøde 1. marts 2016 kl.19.30

- Konstituering.

- Beslutning om formand for kredsbestyrelsen

- Fastlægge mødedatoer / mødested for bestyrelsesmøder.

Generalforsamling 24.02.2016 Furesøbad

31 oktober 2016 17:22 via furesoe.venstre.dk

V-formand:

Hvad med rådhus i Farum erhvervspark?

Der måtte flyttes stole ind, da Furesø Venstre holdt generalforsamling på Furesøbad, onsdag aften. Til de ca. 50 fremmødte medlemmer kunne formanden berette om foreningens gang i det forløbne år og de politiske initiativer. Om det landspolitiske støttede Paul Thomsen den store udflytning af statslige arbejdspladser, men han havde dog en enkelt reservation:

- Med hensyn til udflytningen af de statslige arbejdspladser, så anser jeg det for en udmærket ting, men jeg undrer mig over flytning af Jagt- og Skovbrugsmuseet. Hvorfor flytte det langt væk fra København, når det er byboerne, som har behov for at se den pågældende institution, lød det retoriske spørgsmål fra Paul Thomsen.

Formanden glædede sig over, at Venstres byrådsgruppe var i arbejdstøjet og havde påvirket Furesøpolitikken på flere områder blandt andet ved den nye hal ved Søndersø Skolen, ved at sikre daginstitutionspladser og ved at sørge for at den kommende rådhusudbygning holdes indenfor de aftalte 100 mio. Men inden det nye rådhus er færdigt, er personalet flyttet. Her sagde Paul Thomsen:

- Hele rådhusets personale og funktion er dags dato flyttet til et lejemål i Farum erhvervsområde, hvilket jo kan få en til at spekulere over hvorfor vi så skal bygge et nyt rådhus. Vi er dog gået med i et forlig om rådhusbyggeriet, og det står vi selvfølgelig ved.

 I beretningen blev det dog til et enkelt hjertesuk over borgmester Ole Bondo:

- Byrådsgruppen arbejder i stedet for at sidde med korslagte arme, og det er ikke altid let da borgmesteren sidder på et absolut flertal, og ikke kan lide kritik, særligt fra oppositionen.

- Efter vi afslørede at borgmesteren ikke havde styr udvidelsen af Farum Bytorv, hvilket gav kommunen et tab på 26 millioner, så har Venstre ikke været inviteret til at deltage i arbejdet med at få udvidelsen op og køre igen.

- Det vil dog ikke få os til at tie med berettiget kritik af hans embedsførelse, fastslog Paul Thomsen.

Generalforsamlingen genvalgte Paul Thomsen som formand. Halvdelen af bestyrelsen var på valg. Heraf blev Inge Storm og Jakob Karter genvalgt. Nyvalgt blev Inge Schmidt-Rasmussen, Lars Munkholm og Neel Christensen.

På generalforsamlingen blev startskuddet sat ind til en kampagne på at få flere medlemmer og kommende byrådskandidater til Venstre.

Efter generalforsamlingen indledte Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde den politiske debat. Her var et af emnerne ældrepolitikken, og hvad kommunerne kan gøre for ikke at have patienter liggende på hospitalerne

http://furesoe.venstre.dk/typo3temp/pics/29616243d2.jpg

beredskabssamarbejde

30 marts 2016 22:34 via furesoe.venstre.dk

”Aktuelt fremgår det af dagspressen at Furesø Kommune er ved at undersøge mulighederne for indgåelse af beredskabssamarbejde med kommunerne Gribskov, Halsnæs, Egedal, Hillerød og Frederikssund. Venstre ønsker en redegørelse for dette eventuelle kommende samarbejde, samt alternative muligheder. Endvidere ønsker Venstre, borgmesterens tilkendegivelse af i hvilken retning borgmesteren ser, Furesø Kommunes eventuelle fremtidige kommunale samarbejder går. Nærmere bestemt om borgmesteren ser Furesø Kommune orientere sig i samarbejde mod Ballerup i syd, kommunerne i nordvest som i det eventuelle beredsskabsamarbejde eller om borgmesteren ser Furesø Kommune i samarbejde med kommuner placeret rund om Furesøen. Med eventuelle fremtidige samarbejder sigtes der blandt andet, men ikke alene, til områder der kan varetages af §60 selskaber og en eventuel fremtidig mere ”regional” beskæftigelsesindsats."

//Gustav Juul


 

Sundheds- og ældreminister var gæst ved generalforsamlingen

27 februar 2016 22:04 via furesoe.venstre.dk

Sundheds- og ældreminister Sopie Løhde

Efter generalforsamlingen indledte Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde den politiske debat.

Her var et af emnerne ældrepolitik-ken, og hvad kommunerne kan gøre for ikke at have patienter liggende på hospitalerne.

http://furesoe.venstre.dk/typo3temp/pics/511456128f.jpg

Generalforsamling 2016

03 marts 2016 10:45 via furesoe.venstre.dk

Furesø Venstreforening afholder generalforsamling

Onsdag d. 24. februar 2016, kl. 19.30

Sted: Restaurant Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse

Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlingen har alle medlemmer af vælgerforeningen, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen, jævnfør vedtægternes §2, stk. 3.

Følgende blev valgt ind ved KV13

30 marts 2016 22:36 via furesoe.venstre.dk

Venstre i Furesø fik i alt 5140 stemmer. Vi gik 1038 stemmer frem fra sidste valg, men desværre ikke nok til at erobre borgmesterposten.

Følgende kom i Byrådet:

Gustav Juul fik 1619 personlige stemmer

Lars Carpens fik 579 personlige stemmer

Kurt Bork Christensen fik 275 personlige stemmer

Kasper Krüger fik 224 personlige stemmer

Ole Holleufer fik 183 personlige stemmer

 

Nytårskur 2016

02 marts 2016 18:27 via furesoe.venstre.dk

Traditionen tro indbyder Venstre i Egedal-kredsen til nytårskur sammen med vores lokale folketingsmedlem- og nu minister - Sophie Løhde.

Efter et valgår, hvor alle har knoklet for, at Venstre kunne tage sejren hjem, er der masser at fejre, så vi glæder os. 
 

http://furesoe.venstre.dk/typo3temp/pics/5f30f6c3c0.png

Pressemeddelelse

06 marts 2016 20:44 via furesoe.venstre.dk

Venstre i topform Det var et Furesø Venstre i topform som foretog status på det forgange foreningsår på en velbesøgt generalforsamling torsdag, hvor flere end 40 medlemmer tog del i debatten. Mødet fandt sted på Furesøbad Restaurant. Formanden Paul Thomsen fremhævede i sin beretning det høje aktivitetsniveau, hvor Venstre havde inviteret til en række åbne møder om aktuelle spørgsmål, ligefra EP-valget i maj med kandidaten Poul-Erik Høyer, en medlemsfest for 40 års byrådsjubilaren Kurt Bork Christensen, et møde om koncerter i Farum Park, et møde om den nye skolereform, et møde om nej til megainstitutioner, et møde om det stigende antal indbrud i Furesø samt julefesten. Paul Thomsen konstaterede, at møderne havde fået øget tilslutning samt flere nye medlemmer såvel som en afdeling af Venstres Ungdom havde slået rødder. Beretningen gav anledning til en livlig debat, hvor medlemmerne foreslog flere emner og nye mødeformer for at komme i tæt dialog med byrådspolitikerne, så Venstre kunne opfange alle gode ideer fra borgerne. Der blev på generalforsamlingen udtrykt tilfredshed med byrådsgruppens aktive linie. Venstres Gustav Juul indledte den politiske debat med at tage fat på de varme kastanier som sjældent nåede ud i en større offentlighed. Gustav Juul kom ind på spørgsmålet om koncerterne på Farum Park som netop er blevet underkendt, på problemerne med udvidelsen af Bytorvet, på spørgsmålet om planlægningen af Solvangskolen hen over hovedet på borgerne, idrætshallen i Værløse samt endelig kommunens usikre økonomiske stilling. Her sagde Gustav Juul, at der var en mulighed for at få en yderligere nedsættelse af rentebyrden for kommunens gæld. Det var dog en betingelse for Venstres medvirken til en ny omlægning, at den ikke måtte indebære nogen risiko for gældens udvikling, og debatten efterfølgende havde tilslutning til det synspunkt, at enhver sparet krone skulle gå til afdrag på gælden og ikke skulle opsluges i forbrug. Det blev besluttet, at sætte kontingentet op til 370 kr. årligt. Formanden Paul Thomsen blev genvalgt med klapsalver. Generalforsamlingen valgte herudover 5 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år: Flemming Oppfeldt, Henning Kornbo, Kurt Pii, Torben Søemod og Elsebet Lassen.

http://furesoe.venstre.dk/typo3temp/pics/ef0a227ea9.jpg

Nyt tekst med billede element

06 marts 2016 20:43 via furesoe.venstre.dk

Indsæt indhold her

Velbesøgt Nytårskur

07 marts 2016 22:28 via furesoe.venstre.dk

Ole Holleufer, nyvalgt byrådsmedlem og Jakob Karter byrådskandidat hyggede sig.
 

Traditionen tro havde Venstres folketingskandidat i Egedal-kredsen Sophie Løhde indbudt til nytårskur.

Arrangementet var velbesøgt, maden i top og stemningen var fin oven på det gode valgresultat.  

En veloplagt Sophie Løhde fortalte om nyt fra Borgen og Venstres politik. Det skete 17. januar 2014 på Græstedgaard - på dagen for Statsministeren lange samråd om "Christianiasagen".

//Inge Storm
 

http://furesoe.venstre.dk/typo3temp/pics/2c9dcc6f96.jpg

V-møde om butikker: glasset er halvt fyldt

01 marts 2016 22:28 via furesoe.venstre.dk

Debatten på Venstres møde onsdag  om "bedre butikshandel i Furesø" viste at der i fremtiden stadig er brug for lokale butikker. Det kræver dog, at butikkerne hele tiden modernisere sig, byder på oplevelser og historiefortælling om deres liv og produkter.
Mødet blev meget apropos holdt på Cafe Petrine på Farum Bytorv, som over de seneste år har rejst sig fra en søvnig bodega, til en eksklusiv cafe, hvor gæsterne flokkes. Et halvt hundrede borgere deltog i debatten som bar præg af, at glasset mere var halvt fyldt end halvt tomt.

Birgit Maria Hjelm Pichat fra butikken Vores Marked fortalte om den fremgang hun har fået i omsætning, da hun gik den usædvanlige vej at udvide sin netbutik med en fysisk butik. Hun fortalte, at den moderne butik skal opbygge netværk, skabe identitet, være villig til at indgå i fællesskab med andre butikker om events og først og fremmest kunne levere fortælling, f.eks. fortalte hun om en lille vinproducent som spillede mozart for sine vin, fordi den skulle afstresse. En god historie som hendes kunder kan bringe videre til middagsbordet.

Ungdomsforbrugeren Frederikke Mandrup havde fået den opgave at forklare, hvorfor hun ikke handlede i Furesø. Hun dokumenterede med, at det tøj hun stod i var købt i Lyngby. Hun sagde, at udvalget var for lille i det lokale Farum Bytorv. Der var alt for få muligheder for hende, men derudover skal Bytorvet bevæge sig fra et indkøbscenter til shoppingcenter. Uddybende forklarede hun, at det ikke alene var et spørgsmål om udvalg, men også oplevelser: at se noget nyt, at der var steder, hvor man kan hænge ud.

Trine Egede Nelbum fra Cool Company var meget fortrøstningsfuld ved omtalen af Farum Bytorv. Hun fortalte om den modernisering som flere butikker havde gennemgået på det seneste, samt den igangværende opdatering af centret. Hun henviste til den ombygning som slagterforretningen har gennemgået som et godt eksempel for fremtidens butik. Hun mente, at butikkerne nemt kunne konkurrere med de store centre. De lokale butikkers styrke er, at mange af dem er personligt ejet og drevet. Det betyder, at mange af dem har et godt kendskab til deres kunder og deres behov, og derfor løbende kan være stifinder for deres kunder. Hendes ønske til fremtidens bytorv, er at det kan udvides, men under samme organisation og ikke som et konkurrerende center, som det nu kuldsejlede TK-developmentprojekt.

Trine Egede Nelbum var lidt mere forbeholden overfor udviklingen på Værløse bymidte, hvor familien driver en butik. Hun mente ikke, at det var en heldig udvikling, når Netto flyttede ud af Bymidten til butikken på Læssevej.

Byrådsmedlem Lars Carpens, Venstre, gennemgik alle planer i kommunen og kunne fortælle den glædelige nyhed, at der var masser af ubrugte m2 både på Bymidten, Farum Hovedgade og Farum Bytorv, for dem der ville gå i gang med at etablere sig.
Baggrunden for mødet var seriøs nok. Flemming Oppfeldt fra Venstre påviste, at udvalgsvarehandelen i Furesø har været i frit fald i en årrække. Udvalgsvarer er ting som tøj, sko, elektronik, mode osv. Når Furesøborgerne shopper, så køber de kun 37% af deres udvalgsforbrug i Furesø, dvs. fortrinsvis på Værløse Bymidte og Farum Bytorv. Færrest udvalgsvarer bliver købt i Værløse, kun 20% af forbruget, mens 61% bliver købt i Farum. Eller som Flemming Oppfeldt sagde: hver gang en forbruger i Furesø køber en udvalgsvare i Furesø, så køber borgeren to varer udenfor Furesø. Flemming Oppfeldt pointerende, at nethandelen i 2014 er 10% af forbruget, så det var ikke forklaringen. Han foreslog, at politikere i Furesø sætter sig sammen med butikkerne for at øge handelen i en 2025-plan. Hvis Furesø's butikker kunne levere forbrugerne flere udvalgsvarer, så ville indkøbsturene med bil og kollektiv trafik nedbringes. Det kunne årligt nedsætte CO-udslippet med op til 2500 tons. Der ville endvidere kunne etableres 300 nye jobs i butikkerne.

EU-aften på Cafe Petrine 1. december 2015

27 februar 2016 11:10 via furesoe.venstre.dk

EU-folkeafstemning: 'Stop de kriminelle' med Jan E. Jørgensen

Tak for din EU-aften på Cafe Petrine 1. december

http://furesoe.venstre.dk/typo3temp/pics/d062a69c04.jpg

Onsdag den 6. maj kl . 19.30

27 februar 2016 09:53 via furesoe.venstre.dk

Bedre butikshandel i Furesø

kl. 19.30, velkomst

kl. 19.35 4x10 oplæg:

* Der er plads til mere udvalgsvarehandel i Furesø, gennemgang af ICP-rapporten 2012 v. Fl. Oppfeldt

* Sådan er rummeligheden i den nuværende planlægning v. byrådsmedlem Lars Carpens

* Sådan kan nethandel bruges positivt af det lokale butiksliv v. Birgit Maria Hjelm Pichat, Vores Marked.

* Min vision for Fremtidens Farum Bytorv, v. Trine Egede Nelbum, butiksindehaver Cool Company.

kl. 20.30 Pause og forfriskninger

kl. 20.40 Spørgsmål og input fra borgerne

kl. 21.30 Afslutning

Invitation til Glögg og æbleskiver

30 november 2014 15:17 via furesoe.venstre.dk

Tirsdag 9. december fra kl. 19.00

Julehygge i Furesø Venstre. Alverdens Vine, Farum Hovedgade 36 Baghuset

Julegløgg og æbleskiver, kaffe og saftevand kan det også blive til.

Alle er velkomne. Ta' din mand, kone og nabo med. 55 kr/person. 

Du betaler ved fremmøde, ha' kontanter med!
Tilmelding senest søndag 7. december til formand Paul Thomsen

http://furesoe.venstre.dk/typo3temp/pics/39f42335b0.jpg

Åbent medlemsmøde den 23. september

06 september 2014 12:39 via furesoe.venstre.dk

Skal vi have Megainstitutioner i Furesø?

På knap 6 år har den typiske institution på landsplan fået 32 procent flere børn. Den største danske institution har plads til omkring 300 børn. Men på de store institutioner er pædagognomeringen ringere og det samme er forældrenes tilfredshed.

- Om stordrift og småfolk

Agenda:

Skal forældre have frit valg mellem store og små institutioner? v/Ole Holleufer (V)

Er Megainstitutioner en god ide? v / Eik Møller, formand for de kommunale børne- og kulturchefers forening

Kan man skabe tryghed og nærhed i de store institutioner? v/ Helle Anna Elisabeth Nielsen, Forældrenes Landsforening (FOLA)

Fordele og ulemper ved de små institutioner v/ Udviklingskonsulent/institutionsleder Else Marie Thorhauge

Variation og kvalitet i vore tilbud til børn i vuggestue og børnehave v/ Egil Hulgaard (C)

Derfor skal de små institutioner bevares i Furesø v/ Kasper Krüger (V)

Kaffe/te og strækkeben pause

Paneldiskussion mellem oplægsholdere, Venstre, Konservative og deltagere

Tid & Sted:

Tirsdag den 23. september 2014 kl. 19.30-21.30

Stavnsholtskolens Kantine, Stavnsholtvej 43, 3520 Farum

 

30. september 2014

07 september 2014 19:37 via furesoe.venstre.dk

Til alle Venstres medlemmer i Nordsjælland

Kære medlem,

Venstres formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen kommer rundt i landet i august-november 2014, og i den forbindelse indbydes du til et møde tirsdag den 30. september 2014.

Mødet foregår klokken 18.15-19.15 i Centerhallen Allerød, Lilledal 10, 3450 Allerød. Der vil inden mødet blive tilbudt forfriskninger.

I umiddelbar forlængelse af dette møde inviterer Venstre til et åbent møde, som foregår samme sted.  Dette møde er åbent for alle og foregår klokken 19.30-21.00.

I bedes sende mail til Venstre i Allerød på  (allerodvenstre@gmail.com)  senest den 24. september 2014 og oplyse, hvor mange I kommer.

Vi glæder os til at se jer!

På vegne af Venstre i Nordsjælland  og Venstres Landsorganisation

Karsten Längerich

 

Livlig debat på møde i Venstre

07 april 2016 16:24 via furesoe.venstre.dk

Furesø: Venstre havde for nylig valgt at åbne sit medlemsmøde for offentligheden, og det gav en livlig debat på Ellegården om især afholdelsen af prøvekoncerter på Farum Park.

Men også vigtigheden af planlægning og nybyggeri for kommunens sportsfaciliteter optog sindene. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er vigtigt, når vi planlægger og bygger nyt, at vore faciliteter bliver så rummelige, at der kan være plads til så mange idrætsgrene som muligt. Derfor har Venstre ønsket en udvidelsen af brugerkredsen, som skal høres i forbindelse med byggeriet af den nye sportshal ved Søndersøskolen, sagde Venstres byrådsmedlem Gustav Juul i sit oplæg.

På mødet deltog Venstres byrådsguppe for at lytte til ideer og synspunkter fra borgerne. Blandt emnerne som blev vendt med forsamlingen var flyvestationens fremtid, hvor byrådsmedlem Lars Carpens (V) efterlyste hensigterne og mere konkrete planer fra de nye ejere af Flyvestationen

http://furesoe.venstre.dk/typo3temp/pics/cace28ce22.jpg

16. Juni 2014 - skolereformen

09 juni 2014 20:50 via furesoe.venstre.dk

Skolereformen i Furesø -  Kan vi gøre en god skole endnu bedre?

Venstre inviterer til åbent debatmøde om skolereformen i Furesø

mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30-22.00 i kantinen på Stavnsholtskolen.

Program:

19.30 – 20.30:

Velkommen v. Ole F. Holleufer 

Skoleleder på Søndersøskolen, Kisten Boel:

”Hvad har vi gjort på Søndersøskolen – hvad giver skolereformen Søndersøskolen?”

Samarbejde på tværs af skolerne? Information til forældre og elever m.v. 

Skolebestyrelsesformand Susanne Phil Hansen fra Hareskov:

”Hvordan har I gjort i Hareskov?”

”Hvad tror du Fureø kan opnå?”

”Hvordan får vi skolebestyrelserne bedst med?”

”Hvordan har skolebestyelsen håndteret skolereformen?” 

”Har I fået ny rolle?” og ”Hvilke barrierer har I mødt og hvad bør vi have fokus på?”

Elev Freja Holm Kristensen og formand for Furesø Fælles Elevråd: 

”Fælleselevrådets syn på skolereformen og de ændringer den kommer til at medføre? ”

”Fælleselevrådets idé om det videre forløb”

”Hvordan skal Folkeskolen i Furesø se ud om 10 år? ” (15 min.)

Kort pause med forfriskninger (10 min.)

20.45 – 21.45

Paneldiskussion efter kort oplæg fra Ole F.Holleufer og med spørgsmål fra salen

21.45 – 22.00

Afslutning – panelet rundt: Hvilke 3 ting skal vi have med fra i aften... (ved alle fire)

Tak for i aften!